facebook twitter linkedin vcard picasa

Anadolu Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu

APDER'şube ve temsilciliği nasıl açılır

Anadolu Psikologlar Derneği şube ve temsilcilikleri genel merkezin hazırlamış olduğu ve genel kurul tarafından kabul edilen tüzüğe göre açılır.

APDER Tüzüğüne uşamka için TIKLAYIN

Temsilcilik

Anadolu Psikologlar Derneği, gerekli gördüğünde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışında yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Şube

Anadolu psikologlar Derneği gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulunun imzaladığı şube kuruluş bildirimi ve diğer gerekli belgeler şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubeler, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Anadolu Psikologlar Derneği Yönetim kurulu


Uzm.Klinik Psikolog İlhan BOZKURT
Genel Başkan

Uzm.Klinik Psikolog Hamza SAY
Genel Başkan Yrd.

Genel Sekreter
Uzm. Psikolog Ömer Seydaoğulları

Sayman
Uzm.Psikolog Mehmet Nuri TURUNÇ

Denetim Kurulu Başkanı
Dr.Klinik Psikolog Fatih BAL

Yönetim Kurulu Üyesi
Psikolog Elif Güler EROL

 


       
Yurtdışı
       
      -
      -
      -
ÜLKE ŞEHİR TEMSİLCİ İLETİŞİM
 
Türkiye