facebook twitter instagram vcard picasa

TONİ-4 ZEKA TESTİ EĞİTİMİ

TONİ-4 ZEKA TESTİ

toni-4-testi

Niteliği: Sözsüz performans zeka testi

Dili: Türkçe

Uygulama Yaş aralığı: 6 yaş 0 ay ile 89 yaş 11 ay arası

Test materyalleri: 1)Uygulama ve Değerlendirme El Kitabı, 2)Resimli Karton Uygulama Kitabı, 3)Eleştirel İncelemeler ve Araştırma Bulguları (1982-2009) kitabı, 4)50 adet Form-A Cevap Kitapçığı ve Kayıt Formu, 5)50 adet Form-B Cevap Kitapçığı ve Kayıt Formu

Testin geliştirilme tarihi: 2010

Testi geliştiren: L.Brown, R.J. Sherbenou, ve S.K. Johnsen

Uygulama süresi: 15 ila 20 dakika

Puanlaması ve yorumlanması: Yaşa dayalı standart puanlar (M = 100, SS = 15), yüzdelik dereceler ve staninler

Puanlama şekli: Manuel puanlama

Eğitim şekli ve süresi:

Uzaktan veya yüzyüze eğitim

1 gün teorik eğitim, 1 gün pratik eğitim

TONİ-4 Zeka testi eğitimi

TONİ-4 TESTİNİN TANITIMI

TONİ-4 testi, pratik ve tüm kültürlerde kolay kullanım sağlayan sözsüz bir zeka testidir. Kültürden bağımsız ölçüm yapmak üzere tasarlanmış olan TONİ-4 testi, 6 yaş 0 ay ile 89 yaş 11 ay arası geniş bir gruba sadece 15-20 dakikada uygulanabilme özelliği sayesinde kliniklerde ihtiyaç duyulan güvenilir-geçerli ve pratik zeka testi ihtiyacını karşılıyor. Özellikle ülkemizde 18 yaş üzeri kişiler için güvenilir ve geçerli bir test olmaması nedeniyle TONİ 4 testi kültürden bağımzı özellikleriyle bu boşluğu dolduruyor.

TONİ-4 TESTİNİ TERCİH ETMEK İÇİN 3 TEMEL NEDEN

  • TONİ-4, Çocuklar için WİSC-4 ve Yetişkinler için WAİS-4 ile yüksek korelasyona sahiptir

Kültüre bağımlı bir test olan ve ülkemizde güvenilirliği ve geçeriği bulunmayan WAİS-R yetişkinler için zeka testi bazı kliniklerde 60 yıl önceki çevirisi ile kullanılmaktadır. WAİS-R yetişkin testinden daha güvenilir sonuçlar veren TONİ-4, ayrıca Wechsler yetişkin zeka testinin son versiyonu olan WAİS-4 ile de yüksek düzeyde korelasyon göstermektedir.Toni 4 testi ayrıca 6-18 yaş arası çocuklarda da WİSC-4 ile benzer sonuçlar vermekte ve WİSC testleri ile yüksek düzeyde korelasyon göstermektedir.

  • Uygulaması sadece 15-20 dakika sürmektedir

1.5 saat süren ve pratik uygulama gereken durumlarda önemli bir zaman harcamayı gerektiren Wechsler çocuk ve yetişkin zeka testlerine göre TONİ-4 sözsüz zeka testinin 15 dakika gibi kısa bir sürede uygulanabiliyor olması kliniklerde tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden birini oluşturuyor.

  • En az fiziksel temasla en hijyenik uygulamayı sağlıyor

TONİ-4 çok sayıda ve temizlenmesi mümkün olmayan materyallerden oluşan Wecshler testlerine göre (wisc-r-4-5 ve wais-r-4) sadece 1 parmakla dokunmayı gerektirmesi yönünden hijyenik uygulamaya daha uygundur. Covid-19 sürecinde test uygulanan kişi ile en az temes ve en az zaman geçirmeyi sağlar.

  • Sözel ifade güçlüğü yaşayanlarda da uygulanabilmektedir

TONİ-4 sözel tepki gerektirmediği için konuşma engellilerde ve otizmli bireylerde de rahatlıkla uygulanabiliyor. Ayrıca ince motor sorunu olan bireylerde göz kırpma gibi tepkilerle de cevap verebilmeyi mümkün kılmakta ve motor beceri gerektirmemektedir. Birçok zeka testi sözel ifade güçlüğü yaşayan kişilerde zeka seviyesinin düşük ölçülmesine neden olabilmektedir. TONİ-4 testi ise sözel tepki gerektirmemesi nedeniyle bu riski ortadan kaldırıyor.

TONİ-4 üstün teknik özelliklere ve uygulama avantajlarına sahiptir

  • Uygulama ve yanıt formatı pragmatiktir ve basit sözlü talimatlara sahiptir, test edilen kişilerin işaret etme, başını sallama veya göz kırpma gibi hareketlerle cevap vermesine olanak tanır. Dil, işitme veya motor engelleri olanlar veya testin geliştirildiği Amerikan kültürüne aşina olmayanlar için idealdir.
  • Her biri 60 soyut / figürel maddeden oluşan eşdeğer uygulama materyallerine sahiptir. Her öğe sekiz göze çarpan özellikten birini veya daha fazlasını içerir (şekil, konum, yön, dönüş, bitişiklik, gölgeleme, boyut ve hareket vb.).
  • 2.272 kişi üzerinde güvenilirlik ve geçerlilik çalışması yapılmıştır.Tüm bilişsel yetenek düzeyleri, ırk, etnik köken ve cinsiyet için güvenilirliği ve geçerliliği kanıtlanmıştır.
  • TONİ-4 materyal maliyeti ve fiyatı açısından da diğer testlere göre ekonomik olma özelliğine sahiptir.